Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Xướng Họa - T/g Minh Huy & Thi Hữu


RÉT NÀNG BÂN

Nàng may áo ấm tặng cho chồng
Hết tháng hai rồi việc mới xong
Sức lực đem ra đành nuốt hận !
Công lao tận tụy hỏi buồn không ?
Thương con Ngọc Đế ra chiếu chỉ
Có lệnh Thần Mưa gọi gió đông
Bởi vậy thanh minh trời chuyển rét
Khuyên ai chớ vội xếp chăn bông

                       Minh Huy

Các bài họa:


 RÉT NÀNG BÂN

Đan áo tháng mười để tặng chồng
Hết mùa rét mướt vẫn chưa xong
Kiên trì cẩn thận luôn trau chuốt
Nhẫn nại cần cù chẳng bỏ không
Thượng Đế thương tình dù hết lạnh
Thần Mưa lĩnh chỉ trở về đông
Tháng ba do vậy trời còn buốt
Hãy nhớ áo dày với đệm bông

                 Nguyễn Văn Lan

ĐỪNG ĐỂ LÔNG BÔNG

Âu yếm nâng niu một tấm chồng
Khi buồn chuốc rượu thế là xong
Người cần . . xui hắn , , thì ăn cả
Kẻ thiết . . xòe tiền . . chẳng mất không
Có bữa xổng chuồng gù xóm Thượng
Nhiều hôm trốn vợ ghẹo thôn Đông
Chi bằng đóng cữa ôm cho chặt
Đừng để cục vàng chạy lông bông

                                Phạm Kim Lợi

CỨ NGỠ NHƯ LÀ

Hoa gạo đỏ đường rắc sợi bông
Tự nhiên trở rét bực mình không.
Thì ra thượng đế thương con gái
Áo ấm nàng đan để tặng chồng.
Công việc bộn bề, không tính xuể
Thời gian vùn vụt khó lòng xong
May thay đất chuyển trời se lạnh
Cứ ngỡ như là mới chớm đông.

                          Huy Phương

RÉT THÁNG BA
(Họa hoán vận)

Tấm ngự hàn may mãi chửa xong
Làm sao có áo kịp trao chồng
Trời xanh rạo rực vừa chan nắng
Gạo đỏ nồng nàn đã trổ bông
Tủi phận Nàng Bân sầu mộng lỡ
Nao lòng Thượng Đế sợ công không
Đành sai Bắc Đẩu phun mưa gió
Để tháng ba còn gượng rét đông.

                          Nguyễn Gia Khanh


THƯƠNG CHỒNG

Nàng Bân may áo gửi cho chồng
Cặm cụi đêm ngày để  cố xong
Lặn lội thân cò khi nắng hạ
Nhọc nhằn cái vạc lúc chiều đông
Quyên kêu dưới ruộng vừa vang tiếng
Lựu nở bên đường đã rực bông
Dẫu tiết thanh minh trời vẫn rét
Thương chàng thiếp tặng có hay không?

                                  Phạm Kim Tiệm
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét