Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Xướng Họa Thuận Nghịch độc/ Nguyễn Gia Khanh & thi hữu
Bài xướng:

NGÓNG CHIỀU
(Thuận-Nghịch độc)

Sương chiều thấm lệ nhạt nhòa vai
Bước lặng đành đưa trĩu gót hài
Trường dặm xót thân phờ phạc liễu
Tịch đêm sầu bóng guộc gầy mai
Hương tàn đóa mộng tình bao thắm
Bướm vắng mùa hoa kiếp mấy dài
Đường đỏ bụi xa người ngóng mãi
Vương hồn phiến cũ lối dần phai.

Đọc ngược:

Phai dần lối cũ phiến hồn vương
Mãi ngóng người xa bụi đỏ đường
Dài mấy kiếp hoa mùa vắng bướm
Thắm bao tình mộng đóa tàn hương
Mai gầy guộc bóng sầu đêm tịch
Liễu phạc phờ thân xót dặm trường
Hài gót trĩu đưa đành lặng bước
Vai nhòa nhạt lệ thấm chiều sương.

Nguyễn Gia Khanh

Bài họa:

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Chuyện Nàng Bân - T/g: Huy Phương


CHUYỆN NÀNG BÂN

Vẫn rét như thường dẫu cuối xuân
Xanh kia thấu hiểu chuyện Nàng Bân.
Món quà vặt vãnh tuy rằng nhỏ
Mà nghĩa tao khang lớn bội phần.
Từng khắc thời gian như vó ngựa
Bộn bề công việc phải mau chân
Vừa đan xong áo liền se lạnh
Cái rét trời cho:”Ấm bụng dân”!


Huy Phương

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Thăm Di Tích "Hiệu Yên Xuân" - Nguyễn Gia Khanh / Họa: Huy Phương


Bài họa:

Niềm Tin - T/g: Phạm Kim Vượng


 NIỀM TIN

Thắp sáng niềm tin ngọn lửa hồng
Tiền nhân thuở trước dựng non sông
Làng Gay đổi mới ngời truyền thống
Đất Lĩnh anh hùng rạng chiến công
Trung hiếu thề dâng cùng Tổ Quốc
Nhân tâm nguyện xứng với Tiên Rồng
Nâng tầm trí tuệ đường chung bước
Trái ngọt hoa thơm lại ngát bông.


Phạm Kim Vượng

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Xướng Họa - T/g Minh Huy & Thi Hữu


RÉT NÀNG BÂN

Nàng may áo ấm tặng cho chồng
Hết tháng hai rồi việc mới xong
Sức lực đem ra đành nuốt hận !
Công lao tận tụy hỏi buồn không ?
Thương con Ngọc Đế ra chiếu chỉ
Có lệnh Thần Mưa gọi gió đông
Bởi vậy thanh minh trời chuyển rét
Khuyên ai chớ vội xếp chăn bông

                       Minh Huy

Các bài họa:

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Giếng Quê- T/g: Bùi Anh Phúc

GIẾNG QUÊ

Một giếng đất đơn sơ
Nằm kề bên ruộng lúa
Đã có  từ bao thuở
Ai tìm mạch khơi nguồn
Đặt nhát cuốc đầu tiên
Từ kẽ nứt sỏi đá
Trong lòng đất Rú Lim