Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Xướng họa- T/g: Kha Tiệm Ly/Huy Phương

Bài họa :

NẰM NGHE GIÓ HÚ

Dặm xa ngựa khỏe vẫn còn bon
Lưng núi nôn nao nước xói mòn.
Đã biết tòng theo con đường lớn
Lẽ nào chối bỏ mảnh tình con?
Mặc ai sớm tối lo tài lộc
Kệ kẻ đêm ngày lựa phấn son.
Thao thức mòn đêm không chịu ngủ
Nằm nghe gió hú vọng Trường Sơn.

Huy Phương

Bài xướng:

Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Xướng Họa- T/g Minh Huy & Thi hữu
Xướng Họa: 

Minh Huy / Nguyễn Gia Khanh, Phạm Kim Lợi, Trần Như Tùng, Huy Phương
 Phạm Kim Tiệm, Phan Đình Đệ, Nguyễn Văn Lan


THANH MINH

Thời gian thấm thoắt én đưa thoi
Chín chục thiều quang sáu chục rồi
Bông gạo đỏ au bên lối xóm
Hoa xoan trắng tím phía chân đồi
Mưa phùn  hạt giống đang đâm rễ
Nắng nhẹ cành non lại nhú chồi
Như chuyến tốc hành đi chẳng nghỉ
Sân trường phượng nở, Hạ lên ngôi

                               Minh Huy

Các bài họa:

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Xướng Họa thuận nghịch - T/g Nguyễn Gia Khanh & Liêu Đình Tự


LẶNG XUÂN
(Thuận-Nghịch độc)

Xuân lặng sắc hồng bóng nhạt phai
Nhớ sao mùa cũ nét trang đài
Ngần trong mắt ấy chiều xa bạn
Úa lạnh hồn này sáng nhạt mai
Ân ái nặng lòng hương giữ mãi
Sắt son đầy mộng lửa nhen hoài
Thần bần đứng cửa cài then đóng
Đan quyện lá vàng nắng gửi ai

Đọc ngược:

Ai gửi nắng vàng lá quyện đan
Đóng then cài cửa đứng bần thần
Hoài nhen lửa mộng đầy son sắt
Mãi giữ hương lòng nặng ái ân
Mai nhạt sáng này hồn lạnh úa
Bạn xa chiều ấy mắt trong ngần
Đài trang nét cũ mùa sao nhớ
Phai nhạt bóng hồng sắc lặng xuân.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

Chùm Thơ "Nước Non Ngàn Dặm"-T/g: Nguyễn Văn Lan

THÀNH TÂY KINH
(Nhà Hồ ở Thanh Hóa)

Ta  về thăm lại chốn Tây Kinh
Một cõi giang sơn thật hữu tình
Sông nước lung linh màu cẩm tú
Núi non trùng điệp vẻ uy linh
Thành cao sừng sững ngăn nghìn giặc
Đá vững oai hùng thắng vạn binh
Thuở trước cha ông xây nghiệp lớn
Bây giờ con cháu hưởng quang vinh

Nguyễn Văn Lan