Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Ngắm Chợ Xuân - Tác giả: Nguyễn Gia Khanh

NGẮM CHỢ XUÂN

Thứ gì đến tết cũng chờ mua
Hiềm nỗi mình đâu bạc đã thừa
Cho dẫu con đòi manh áo mới
Nhưng vì chủ dục món tiền xưa
Xin không, hổ mặt cam bần tiện
Trả rẻ, thương người chịu lỗ thua
Ngoảnh mặt làm ngơ đành tự nhủ
Chợ xuân ít bạc chớ mà đùa!

Nguyễn Gia Khanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét