Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017


CÁC TÁC GIẢ THAM GIA TRANG THƠ NÀY:

                                                                      

Tác giả Nguyễn Gia Khanh
Bút danh: Khôi Thanh
Năm sinh: 1957
Quê: Làng Dương Xuân, Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An.
Tác phẩm xuất bản riêng: 
-CHIỀU-Nhà XB Văn Học
In chung:
-Chân dung tác giả & tác phẩm VH- Nhà XBVH.
và thơ in chung ở địa phương và toàn quốc.


Tác giả: Huy Phương
Tên thật: Phạm Viết Phương
Năm sinh:1944
Quê: Làng Dương Xuân, Lĩnh Sơn, Anh Sơn Nghệ An
Thường trú Phường Quang Trung, Tp Vinh
Giáo viên Văn THPT đã nghỉ hưu
Tác phẩm xuất bản :Hương Quê (Thơ), Những mảnh ký ức (Văn Xuôi), Lục bát xứ Nghệ (Biên soạn và giới thiệu), Viết cho em ngày ấy - Bây giờ (Thơ và văn xuôi), Dấu vết để lại (văn xuôi) do NXB Nghệ An Và NXB Đại Học Vinh Cấp giấy phép.


Tác giả: Đặng Ích Thước
Bút danh: Trà Lam
Năm sinh: 1950
Quê: Làng Dương long, Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An.
Giáo viên Văn THPT đã nghỉ hưu.
Đã có thơ in chung ở địa phương và toàn quốc.Tác giả: Bùi Anh Phúc
Năm sinh: 1956
Quê: Làng Đa Thọ, Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An.
Đã có thơ in chung ở địa phương và toàn quốc.
Tác giả: Minh Huy
Tên thật: Nguyễn Văn Thọ
Năm sinh:
Quê: Làng Dương Long, Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ an.
Chỗ ở hiện nay: Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu
Giảng viên ĐH Vinh, giáo viên THPT đã nghỉ hưu.Tác giả: Phạm Kim Lợi
Năm sinh: 1953
Quê: Làng Phú Lĩnh, Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ an.

Tác giả: Vương Bằng
Tên thật: Phạm Văn Bình
Năm sinh: 1948
Quê:Làng Phú Lĩnh, Lĩnh Sơn, Anh Sơn

Tác giả: Phạm Kim Tiệm
Năm sinh: 1947
Quê: Làng Phú Lĩnh, Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

Giáo viên đã nghỉ hưu.
Tác giả: Nguyễn Văn Đào
Bút danh: Anh Đào
Năm sinh: 1954
Quê quán; Làng Dương Xuân, xã Lính Sơn
Giáo viên đã nghỉ hưu
Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Lĩnh Sơn
Đã có nhiều thơ in trong các thi tập ở địa phương và toàn quốc


    Tác giả : Nguyễn Văn Lan
    Năm sinh: 1950
    Quê quán: Làng Dương Long, Lĩnh Sơn.
    Chỗ ở hiện nay: TP Vinh, Nghệ An
    Giáo viên THPT đã nghỉ hưu
    Chủ nhiệm CLB thơ Hồng Lam, TP Vinh
    Đã có nhiều thơ in trong các thi tập ở địa phương và toàn quốc

Tác giả: Nguyễn Văn Đức
Năm sinh: 1954
Quê quán: Làng Dương Xuân, Lĩnh Sơn.
Chỗ ở hiện nay: Khối 6A, TT Anh Sơn, Nghệ An
Nguyên phó hiệu trưởng Trường THPT Anh Sơn 1, đã nghỉ hưu
Tác giả: Phạm Kim Vượng
Năm sinh: 1951
Quê quán: Làng Phú Lĩnh, Lĩnh Sơn.
Chỗ ở hiện nay: Khối 4, TT Anh Sơn Nghệ An.
Đã có nhiều thơ in trong các thi tập ở địa phương 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét