Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Xướng họa: Nguyễn Gia Khanh / Phạm Kim Lợi(Di tích CM Hiệu Yên Xuân- Nơi thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Nghệ An)

ƠI XỨ GAY !

Có tự bao giờ ơi xứ Gay !
Nao lòng viễn khách tới nơi này
Thấm bao chát đắng chè thơm ngát
Hứng mấy nồm nam nghĩa nặng đầy
Hào khí Yên Xuân đang tỏa đó
Bóng cờ Xô Viết vẫn ngời đây
Nhọc nhằn đọng lại thành tên đất
Ta mãi yêu người, ơi xứ Gay !

Nguyễn Gia Khanh

Bài họa:

VÙNG GAY

Miền tây xứ Nghệ có vùng Gay
Du khách thập phương tới chốn này
Mảnh đất thân thương tình chẳng cạn
Quê hương yêu mến nghĩa luôn đầy
Hay chăng cảnh cũ đang còn đó
Có phải làng xưa vẫn mãi đây
Xứ sở con người hằng giục giã
Chào mời bạn ghé lại vùng Gay.

Phạm Kim Lợi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét