Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

Tác giả: Vương Bằng

Tên thật: Phạm Văn Bình
Năm sinh: 1948

Quê:Làng Phú Lĩnh, Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ an


MÀU CỜ

Đều là con cháu mẹ Âu Cơ
Lập địa khai thiên giữ cõi bờ
Đuổi giặc ngoại xâm dành giữ nước
Trừ gian nội phản dựng cơ đồ
Năm châu hội nhập tròn mong đợi
Bốn biển yên hòa thỏa ước mơ
Lịch sử Việt Nam còn sáng chói
Hồn thiêng sông núi thắm màu cờ.


Vương Bằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét