Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Tâm sự với Thơ Xứ Gay : Trần Như Tùng & Thi Hữu


Xướng họa:
Trần Như Tùng / Nguyễn Gia Khanh, Liêu Đình Tự, Phạm Kim Lợi,
 Huy Phương, Minh Huy.Phạm Kim Tiệm, Nguyễn Văn Lan
HỞI DẠ

Kể từ chung tứ với phương xa
Cây bút dường như có được đà.
Mình vốn quê mùa lừng trấu rạ
Người dường diễm lệ ngát hương hoa.
Câu lời đơn điệu nghe là chối
Ngữ ý vụng về đâu đáng ca.
May được thu dung mà hởi dạ
Hưởng nhờ vinh dự Xứ Gay ta .

Trần Như Tùng

Bài họa:


BẠN VỚI TA

Vẫn nỏ coi rằng đó khách xa
Nghệ An – Phú Thọ cũng như đà…
Anh em một mẹ chung bầu sữa
Xướng họa bao lần thắm mộng hoa
Quý bởi lòng nhau nào phải tụng
Thân vì nghĩa ấy chẳng cần ca
Áo huynh bạc rách-tôi quần vá
Nguyện nắm tay cùng, bạn với ta(*)

(*) Mượn ý trong bài thơ “Đồng Chí” của Chính Hữu
“Áo anh rách vai
Quần tôi có hai mảnh vá…”

Nguyễn Gia Khanh

TAO ĐÀN

Tình nghĩa tao đàn vốn chẳng xa
Xứ Gay thân thiết vẫn trên đà
Thơ trào ngữ điệu ngời hương bạn
Tứ trải thanh vần thắm sắc hoa
Đàm đạo thân bằng cùng xướng họa
Giao hòa tri kỷ dệt thi ca
Đồng môn đồng điệu cùng nghiên bút
Tô thắm vườn đời hả dạ ta

Liêu Đình Tự

PHẤN KHỞI

Phấn khởi Xứ Gay đón bạn xa
Cùng chung sở thích tạo nhanh đà
Như giàn thiên lý vươn thêm nhánh
Tựa khóm lay ơn nở lắm hoa
Bạn hữu say thơ vui tứ họa
Thi nhân mến vận đẹp lời ca
Hai quê Nghệ - Phú dầu vời vợi
Thế chẳng ngăn lòng đó với ta

Phạm Kim Lợi

TA VỚI TA

Phú Thọ Nghệ An cũng nỏ xa
Quen nhau thân thiết tạo thêm đà.
Quê nghèo đường sá nồng rơm rạ
Hưu sớm sáng chiều thích xướng ca.
Bọc trứng sinh ra cùng một mẹ
Chung cây bóng tỏa trổ trăm hoa
Dẫu không rượu bọt mời nhau để…
Bạn đến thấu tình ta với ta.

Huy Phương

HỮU DUYÊN

Phú Thọ- Nghệ An cũng chẳng xa
Xứ Gay xướng họa tạo thêm  đà
Người về  cụng chén  say men rượu
Bạn đến chung mâm trải chiếu hoa
Nghìn dặm hữu duyên vui tiếng hát
Vạn lời tri kỷ ngọt bài ca
Từ đây nghĩa kết tình huynh đệ
Mưa nắng mặc trời, ta với ta

                        Minh Huy
MỜI BẠN

Mặc dù thi hữu ở nơi xa
Duyên phận chúng ta đã có đà
Phú Thọ Việt Trì, thiêng đất Tổ
Nghệ An Cao Lĩnh , rực cờ hoa
Xẩm xoan quê bạn, vang lời hát
Ví dặm  nơi mình , vọng tiếng ca
Nay đã quen nhau xin nhắn gửi
Mời vào thăm lại xứ Gay ta.

Phạm Kim Tiệm


ĐỂ MÃI TRƯỜNG TỒN

Phú Thọ quê anh dẫu có xa
Bởi chưng tình nghĩa tạo thêm đà
Văn chương chung lối xanh màu lá
Thi phú cùng đường thắm sắc hoa
Nghĩa nặng lâu bền vang tiếng hát
Tình sâu giữ mãi vọng lời ca
Chung tay xây đắp tình huynh đệ
Để mãi trường tồn bạn với ta

 Nguyễn Văn Lan


CM  KÍCH
(Chuyết họa)

Thật vui nhiều bạn tận nơi xa
Gắn bó chơi thơ tạo hảo đà.
Kim Lợi, Huy Phương ngời tứ thiện
Gia Khanh, Kim Tiệm rạng tâm hoa.
Minh Huy “Duyên hữu” neo tình nghĩa
Đình Tự “Tao đàn” chung tiếng ca
Đất Tổ - Xứ Gay niêm luật thuận
Như Tùng cảm kích tự lòng ta .

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét