Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Vào Yêu : Thy Lệ Trang / Họa: Nguyễn Gia Khanh

Tác giả: Thy Lệ Trang (USA)VÀO YÊU
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)*

Gió thổi sương mềm lất phất rơi
Phất phơ áo mỏng ngát xanh đời
Xanh tươi màu mắt em huyền diệu
Huyền ảo chân trời nắng nhẹ vơi
Nhẹ thả bài thơ khe khẽ thả
Khẽ trôi dòng nước lững lờ trôi
Lờ ngờ mới biết say là thế
Là đã yêu người... yêu quá thôi!

Thy lệ Trang
* Đây là thể thơ  các câu lấy tiếng thư 6(Dĩ lục)của câu trước làm tiếng đầu của câu sau(Vi thủ hạ cú)

Bài họa:


LỬA LÒNG ĐÃ NHẠT
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)*

Ta về nhặt lấy mảnh tình rơi
Tình ngỡ trăm năm thắm mộng đời
Mộng cũ còn vương màu mắt biếc?
Mắt xưa có đọng sắc chiều vơi?
Chiều nghiêng tiễn bạn con thuyền tiễn
Thuyền lướt trôi dòng bóng nhạn trôi
Nhạn vắng thu tàn hương lửa lịm
Lửa lòng thôi cũng… nhạt nhòa thôi !

Nguyễn Gia Khanh
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét