Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Xướng Họa Vui: Phạm Kim Lợi / Nguyễn Gia Khanh
CƯỜI VUI VỚI BẠN

Hay tin bạn vướng bệnh Zo na
Trộm nghĩ : nhiều hôm chẳng thiết bà
Cố gắng giữ gìn kiêng rộp nước
Kiên trì chăm sóc chữa lành da
Đừng nên tỉ mẩn . . rồi sao thế ?!
Chớ có ti toe . . lại úi chà !!
Bữa tối hỏa xông dè cá diếc
Mươi ngày . . mặc sức vít cành đa

Phạm Kim Lợi

Bài họa đáp:


CỨ TƯỞNG
(Bát vĩ đồng vận)

Cứ tưởng già rồi miễn dịch na
Ngờ đâu nó buộc cách ly bà
Sờ lên mặt chợt sưng căng má
Ngó xuống chân đà lở loét da
Bởi kịp thầy hay cho thuốc dã
Còn may vợ giỏi giúp tay chà
Ba ngày miệng đã kêu thèm chả
Chắc được bù hoàn chút thiểu đa!

Nguyễn Gia Khanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét