Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Xướng Họa: Lê Hoàng & Anh Vy / Huy Phương


Bài họa:

DẠO BỘ THỀM HOA

Phòng đơn lặng lẽ bóng nhìn ta
Đầu bạc, răng long một lão già
Chén rượu nhắm suông, thương phận khó
Ly trà chớm mốc, nghĩ đường xa
Bạn bè thưa thớt lúc sao sớm
Tuổi tác dày thêm buổi xế tà
Eo óc tiếng gà nghe xót dạ
Vẩn vơ dạo bộ trước thềm hoa.
                                           Huy Phương


Bài xướng:


BẠN TRONG THƠ

Một bút, một đèn ta với ta
Da nhăn, má hóp tuổi thêm già
Phôi pha cốc rượu, thương đời ngắn
Vời vợi chén quỳnh, nhớ bạn xa
Xướng họa giao lưu mừng nắng sớm
Cầm ca hội ngô ngắm trăng tà
Đời người hối hả luồng mây khói
Thơ nhạc bổng trầm dệt bướm hoa

Lê Hoàng&Anh Vy (USA)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét