Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Xướng họa- T/g: Kha Tiệm Ly/Huy Phương

Bài họa :

NẰM NGHE GIÓ HÚ

Dặm xa ngựa khỏe vẫn còn bon
Lưng núi nôn nao nước xói mòn.
Đã biết tòng theo con đường lớn
Lẽ nào chối bỏ mảnh tình con?
Mặc ai sớm tối lo tài lộc
Kệ kẻ đêm ngày lựa phấn son.
Thao thức mòn đêm không chịu ngủ
Nằm nghe gió hú vọng Trường Sơn.

Huy Phương

Bài xướng:


 HẢO HÁN

Ngựa hồng chưa nản bước chân bon
Chí đặt non cao há sợ mòn
Thẳng cánh quăng đi trò lếu láo
Ngoài tai vứt bỏ chuyện con con
Đã không ham chút tiền tài bẩn
Thì dễ gì cong ngọn bút son?
Kiếm báu thở dài trong hốc đá,
Đêm đêm còn mộng đỉnh Lương Sơn.

Kha Tiệm Ly


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét