Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Chè Gay - Tác giả: Minh Huy


CHÈ GAY

Ai lên Anh Sơn uống nước chè Gay
Ăn ngô non xứ Lạng uống rượu say xứ Dừa
Chè Gay nổi tiếng từ xưa
Thuyền buôn cập bến xe thồ nối nhau
Đường quan nón trắng trên đầu
Kẽo cà kẽo kẹt một màu chè xanh
Chè ra đến tận xứ Thanh
Chè xuôi Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu
Ấm chè o chú gọi nhau
Điếu cày nhả khói vui câu chuyện cười
Chè Gay nổi tiếng khắp nơi
Thơm hương đất của núi đồi quê hương
Dù đi khắp nẻo muôn phương
Vẫn không quên được mùi hương xứ chè

Minh Huy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét