Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

Mùa Xuân & Đảng / Tác giả: Khôi Thanh


MÙA XUÂN VÀ ĐẢNG
(Thuận-Nghịch độc)

Xuân cùng Đảng mãi thắm ngàn hoa
Gấm dệt lời quê ý quyện hòa
Vần gửi bút say thơ phú vịnh
Mộng trao đời rộn sáo đàn ca
Dân tình sáng lại cờ liềm búa
Tết cảnh ngời thêm sắc cửa nhà
Dần lặng gió đông chiều nắng ấm
Ngân vang khúc nhạc trỗi gần xa.

Đọc ngược:

Xa gần trỗi nhạc khúc vang ngân
Nắng ấm chiều đông gió lặng dần
Nhà cửa sắc thêm ngời cảnh tết
Búa liềm cờ lại sáng tình dân
Ca đàn sáo rộn đời trao mộng
Vịnh phú thơ say bút gửi vần
Hòa quyện ý quê lời dệt gấm
Hoa ngàn thắm mãi Đảng cùng Xuân.


Khôi Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét