Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Xướng họa - Tác giả: Minh Huy / Phạm Kim TiệmDU SƠN
(Họa tặng anh Phạm Kim Tiệm)

Được tin: anh lại mới du sơn
Leo những nơi đâu để gối chồn?
Mấy noọng vuốt râu, nghe cũng đã
Bao nàng chuốc tửu , thấy đang vờn
Có gà lạ tặng xin vài cựa
Thừa rượu gửi cho  một ít bồn
Nam Bắc giang hồ đời sướng nhỉ !
Ước gì tôi cũng được du sơn
                                           14/2/2017
                                  Đồng niên, đồng môn 
                                           Minh Huy

Bài xướng:

ĐỈNH MẬU SƠN

Đến Lạng Sơn leo đỉnh Mẫu Sơn
Đường lên khúc khuỷu gối chân chồn
Dưới khe nước chảy, chim reo hót
Trên núi mây bay, gió lượn vờn
Khách đến xin mời gà chín cựa
Người đi gửi tặng rượu ba bồn
Ai lên Xứ Lạng cùng dừng lại
Ngắm cảnh thần tiên, đỉnh Mậu Sơn.

                             Phạm Kim TiệmKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét