Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Xướng Họa - Tác giả: Huy Phương / Nguyễn Xuân, Anh Đào

VẪN NHỚ BỜ

Biết ở nơi xa có kẻ chờ
Để lòng thổn thức dệt vần thơ
Tình duyên thề thốt khi trăng tỏ
Số phận đơn côi lúc nguyệt mờ
Vốn biết ở đời nhiều trắc trở
Mà nay trọn kiếp phải chùng tơ
Ai về cố quận cho ta gửi
Con sóng xa quê vẫn nhớ bờ

                          Huy Phương

Bài xướng:

BÂNG KHUÂNG

Hồn len hạ biếc gửi mong chờ
Chắt ở tim hồng những giọt thơ
Dẫu biết dương tàn vầng lửa nhạt
Còn yêu khoảng lặng ánh trăng mờ
Hồn đau cát bỏng trai thành ngọc
Dạ cháy men nồng chữ nhả tơ
Nghĩa trọng tình thâm vần tứ trải
Hoàng hôn sẽ đẩy …mộng xa bờ

Nguyễn Xuân

Bài họa khác:

ĐẮP BỜ GIỮ NƯỚC 

Tạo hoá thân ta những đón chờ
Ung dung tự tại viết vần thơ
Dẫu hay có thực tai đâu tỏ
Đã biết không xa mắt sẽ mờ
Trí, đức, thân, tâm cần giũa sáng
Công, danh, quyền, quí chẳng màng tơ
Tuổi già tham đắm làm chi nữa
“Giữ nước” năng lo phải “đắp bờ”.
                     Ngày 17/2/2017

                             Anh Đào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét