Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Xứ Gay Ơi! - Tác giả: Vương Bằng


XỨ GAY ƠI

Tự hào lắm chứ xứ Gay ơi !
Thơ phú thâm uyên một góc trời
" Chè " " Lúa " đôi vùng tràn  nhựa sống
" Chiều " " Gay " mấy khúc ngập tình đời
Giỏi giang biết mấy tay cầm súng
Chan chứa bao nhiêu bút họa lời
Trạm nghỉ dừng chân phiên đổi gác
Lưu vài ấn phẩm đẹp muôn nơi.

“Chè”, “Lúa” : Vùng chè và vùng lúa, tên gọi khác cho Cao Sơn & Lĩnh Sơn
“Chiêu”, “Gay” tên các tác phẩm của các tác giả Xứ GayVương Bằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét