Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Xướng họa - Tác giả: Phạm Kim Lợi/ Huy Phương, Anh Đào, Minh Huy


RĂNG ANH NỎ HẸN

Răng anh nỏ hẹn đến quê Gay ?
Chẳng bõ công em đợi tháng ngày
Nhớ vị mồ hôi từng mặn chát
Yêu hương mảnh đất vốn  nồng say
Lòng gieo điệu nhạc trên mầm lúa
Bút trải hồn thơ giữa luống cày
Bát nước chè xanh giờ vẫn thế
Mong người sớm trở lại chiều nay !

                                       Phạm Kim Lợi

Bài họa:

NHỌC NHẰN QUÊ MẸ

Nhọc nhằn quê mẹ đặt tên Gay
Bát nước chè xanh với điếu cày
Từng giọt mồ hôi rơi mặn chát
Theo luồng gió nội thả hồn say.
Nghề nông túi bụi cùng thời vụ
Công việc liên miên với tháng ngày.
Gieo vãi, vun trồng, rồi gặt hái.
Nhà nông là vậy vốn xưa nay.

                                       Huy Phương

YÊU LẮM X GAY

Yêu lắm quê anh ở XỨ Gay
Lòng em mong nhớ tính từng ngày 
Bài thơ, lời phú xem càng mến 
Điệu ví câu hò nghe đã say
Khiêm tốn bút tre ngời lễ giáo 
Vững vàng cây súng thẳng đường cày 
Yêu Anh yêu cả miền quê đẹp
Hẹn gặp trao duyên buổi tối nay


                                         Anh Đào
DAY DỨT

( Nhà ai thoang thoảng hoa cau
Chuyện tình ngày trước gánh sầu chưa vơi)

Tôi muốn về thăm lại xứ gay
Bao nhiêu kỷ niệm nhớ đêm ngày
Quê cha đất tổ sao quên được!
Ân nghĩa xóm làng vẫn thắm say
Câu ví bâng khuâng  trên bến nước
Điệu hò ngọt lịm giữa đường cày
Tình ai ngày ấy buồn chưa ngỏ?
Để hận trong lòng mãi đến nay.
                   10/2/2017

                    Minh Huy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét