Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Thơ Xướng họa- Tác giả: Anh Đào/ Bùi Anh Phúc
TRỐNG CHOAI
( Hoạ đảo vần)

Chú trống nòi Ri mới tuổi choai
Thân vàng mào đỏ có đuôi dài 
Tìm mồi dụ mái đâu nào kém 
Vỗ cánh vươn mình rõ rất oai
Vào xới đá chơi thêm đẹp dáng 
Điểm canh gáy thức lại vui tai
Đấu trường dành dật cùng chen bước 
Vị thế trống Choai vượt ngoại lai.
                                     
                                                Anh Đào 

Bài xướng:

ĐINH DẬU VNH CON GÀ

Đinh Dậu vui xuân vịnh trống choai
Đậm màu đỏ tía , chỏm seo dài
Xù lông,vỗ cánh dương thanh thế
Dướn cổ , ngửng đầu gáy rõ oai
Làm dáng kè kè bày chị  Maí
Tung hoành đá đá mấy anh Lai
Điểm danh , báo thức luôn đều đặn
Ó. . ò . o nghe thật sướng tai.

Bùi Anh PhúcKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét