Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Chúc Nhau Năm Mới - Tác giả: Nguyễn Văn Đào

Tác giả: NGUYỄN VĂN ĐÀO
Bút danh: Anh Đào
Năm sinh: 1954
Quê quán; Làng Dương Xuân, xã Lính Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Giáo viên đã nghỉ hưu
Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức xã Lĩnh Sơn
Đã có nhiều thơ in trong các thi tập ở địa phương và toàn quốc
CHÚC NHAU NĂM MỚI

Lâm môn ngũ phúc chúc lời đầu 
Vạn sự hành thông để trọn câu
Sự nghiệp cháu con mau tới bến 
Công danh thành tựu chóng sang cầu 
Tư duy đổi mới nào đâu muộn
Đất nước chuyển mình chẳng có lâu
Đinh Dậu xuân sang nhiều hứa hẹn
Hoa đời đua nở thắm muôn mầu.

Nguyễn Văn Đào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét