Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

Gọi Xuân Sang - Tác giả: Nguyễn Văn Đào


GỌI  XUÂN SANG
                   
Đông hết xuân sang mấy nõn nà 
Giao hòa nhịp sống thỏa lòng ta
Học đường rạo rực mùa khai trí
Thôn dã hân hoan quốc nở hoa
Cảnh vật tươi màu gom nhựa sống 
Trẻ già đậm nét gạn tâm đa
Lá vàng gửi gắm vườn thu giỡn 
Tình thắm hương đời mãi thiết tha.


Nguyễn Văn Đào

1 nhận xét: