Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Xuân Bảy Mươi - Tác giả: Minh Huy


XUÂN BẢY MƯƠI

Thắm thoắt bảy mươi đã đến rồi
Giật mình buồn chút lại mừng vui
Mắt tinh tai lẹ lưng còn thẳng
Tuệ mẫn đầu minh trí chửa  vơi
Phá chấp trừ mê luôn phấn đấu
Tu tâm dưỡng tính vẫn không ngơi 
Đường đi đã chọn lòng kiên định

Như ánh kim cương sáng giữa đời 

                   14/2/2017
                   Minh Huy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét