Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Nhắn Bạn - Tác Giả: Phạm Kim Tiệm / Họa: Tác giả: Minh Huy, Nguyễn Gia Khanh


NHẮN BẠN
(Tặng bạn Minh Huy)

Thấy bạn còn mê chuyện nước non
Du xuân , lỡ việc chẳng lo tròn
Công nhà  suốt tháng  nằm thao thức
Việc nước quanh năm  ngủ chập chờn
Bạn đến xin mời - gà  cả  cũi
Khách đi gửi biếu - rượu đầy lon
Hưu rồi tớ chẳng cần chi nữa
Xã hội , gia đình để cháu con

Phạm Kim Tiệm


Bài họa :

HỎI BẠN
(Họa đáp bạn Phạm Kim Tiệm)

Quanh năm nước nước lại non non
Lo lắm mà lo cũng chẳng tròn
Nịnh bợ mấy ông, quà lẳng lặng
Xăm xoi các cụ, gậy chờn chờn
Công nhà, nội trợ dốc toàn lực
Việc  nước, hội hè cạn hết lon
Bạn bảo vô tư sao khó ngủ?
Hay là dan díu chuyện thằng con?
                   18/2/3017 
                   Minh Huy


 LỜI QUÊ
(Kính tặng 2 anh Minh Huy & Kim Tiệm)

Người Nam kẻ Bắc, cách ngàn non
Một thuở đồng môn nghĩa mãi tròn
Biển Vũng Tàu dâng làn sóng gợn
Trời Yên Lĩnh tỏa áng mây chờn
Chung thi quán nhỏ trao bao vận
Sẻ tấm lòng đầy chuốc mấy lon
Giữ nhịp cầu duyên đây với đó
Quê nghèo tựa Mẹ nhắc hoài con…


Nguyễn Gia Khanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét