Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Yên Xuân - Tác giả: Anh Đào

YÊN XUÂN MỘT BÀI CA
            ( độc vận)
Cao Lĩnh* điệp trùng một giải thơ
Đất lành khí tụ dưỡng nàng thơ 
Tình đời dệt mộng say ca hoạ 
Nghĩa đạo thêu hoa  thưởng lãm thơ
Rạng rỡ Yên Xuân* vang bản nhạc
Lung linh Gay xứ đẹp dòng thơ
Quê hương “ muối mặn gừng cay” nhớ 
Kính tặng cho đời những áng thơ.

Anh Đào

YÊN XUÂN BẤT KHUẤT

Yên Xuân* sử sách đã ghi dày 
Nhớ mãi danh nhân đất xứ Gay
Thái Ất*, Trần Thiều* ngời chí dũng 
Hồ Viêm*, Khắc Bạt* quyết trừ Tây
Hoàng Tiêm* vững dạ nêu gương đẹp
Đồng chí đồng lòng chẳng tiếc thây
Nghĩa lớn hy sinh dành độc lập
Lưu truyền tỏa sáng mãi sau này .
           
* Hiệu Yên Xuân di tích lịch sử cấp quốc gia
-- * Tên các Đảng viên chi bộ Đảng thành lập đầu tiên ở Nghệ An
Anh ĐàoKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét