Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Chiều Vắng-T/g: Hà Ngọc Kim


CHIỀU VẮNG

Lãng đãng làn mây buổi xế chiều
Vườn oanh bặt tiếng bến cô liêu
Gió ngừng cây lặng không rung lá
Trăng ngủ thuyền im chẳng vọng chèo
Càng luyến hương vương vần bút tả
Thêm nồng phấn điểm nét tô chiêu
Thả hồn tìm lại nguồn thi hứng
Thấp thoáng triền xa ửng ráng điều


Hà Ngọc Kim 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét