Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Xướng Họa- T/g: Minh Huy & Thi Hữu
Bài xướng:

THẰNG BỜM

Thằng Bờm có cái quạt bằng mo
Dù đổi thế nào, chẳng đổi cho
Bè gỗ ao sâu không để ý
Đồi mồi chim quý vẫn làm ngơ
Cười cười, lầm tưởng  thằng ngu dốt
Ngọng ngọng, mới hay kẻ khó lừa
Dám lấy cục xôi vì hắn biết
Quạt mo giá trị đến chừng mô…!.
                    
                                Minh Huy

Bài họa:


MẶC THẾ GIAN CƯỜI

Đáng giá chi nào cái quạt mo
Sao Bờm mãi giữ chửa hề cho
Dù nhiều gỗ quý cùng chim đẹp
Cũng chẳng lòng màng với kẻ ngơ
Bởi bụng chưa no e của dối
Vì thân vẫn dốt sợ người lừa
Chi bằng một nắm xôi yên dạ
Mặc thế gian cười đến kiếp mô !

Nguyễn Gia Khanh

NHỮNG ĐIỀU HỨA HÃO

Dẫu không đẹp đẽ quạt bằng mo
Bờm chẳng dại gì trao đổi cho
Chim quý, cá mè không đổi ý
Đồi mồi, gỗ quý vẫn làm ngơ
Người đời cứ tưởng đồ ngu dại
Bờm ấy phải đâu kẻ lọc lừa
Một nắm xôi thôi ta cứ chén
Những điều hứa hão biết khi mô!

Nguyễn Văn Lan

CHẲNG DÁM NGƠ

Nào có ra gì cái quạt mo
Đổi nhiều vật quý chẳng ưng cho
Rằng ai dám bảo thằng Bờm dại
Mà cứ hoài khen cụ giỏi lừa
Thế sự lãm bàn chi việc ấy
Ngàn năm còn đó biết khi mô?
Thôi thì giả bộ như chàng ngố
Im lặng là hơn chẳng dám ngơ.


Huy Phương


BỜM XƯA
  
Thuở trước Bờm ta có quạt mo
Dù mua, bán , đổi cũng không cho
Bè lim, chim quý đâu màng tới
Ao cá, bò trâu vẫn cứ ngơ
Thiên hạ hiểu lầm thằng tối dạ
Phú ông, chưa rõ thật hay lừa ?
Nắm xôi hắn chẳng phân hơn thiệt
Đừng tưởng tham lam như rứa mô!
                                
Trần Hữu Mão1 nhận xét:

 1. Xin góp thêm bài họa:

  CHẲNG DÁM NGƠ
  Nào có ra gì cái quạt mo
  Đổi nhiều vật quý chẳng ưng cho
  Rằng ai dám bảo thằng Bờm dại
  Mà cứ hoài khen cụ giỏi lừa
  Thế sự lãm bàn chi việc ấy
  Ngàn năm còn đó biết khi mô?
  Thôi thì giả bộ như chàng ngố
  Im lặng là hơn chẳng dám ngơ.
  Huy Phương

  Trả lờiXóa