Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Giếng Quê- T/g: Bùi Anh Phúc

GIẾNG QUÊ

Một giếng đất đơn sơ
Nằm kề bên ruộng lúa
Đã có  từ bao thuở
Ai tìm mạch khơi nguồn
Đặt nhát cuốc đầu tiên
Từ kẽ nứt sỏi đá
Trong lòng đất Rú Lim

Như máu chảy về tim
Chẳng khi nào khô cạn
Dù qua mùa nắng hạn
Nước vần trong ngọt ngào

Cái giếng tự hồi nào
Nuôi tâm hồn ta mát
Dòng sữa trời thơm ngát
Ta lớn theo tháng ngày

Sao mà yêu đến thê
Giếng Cửa Chọ quê Gay!


Bùi Anh Phúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét