Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Xướng Họa: Phạm Kim lợi / Nguyễn Gia Khanh, Huy Phương


ƠN DƯỠNG DỤC

Ngẫm cảnh chăm nuôi chút mẹ già
Từ mùa hạ chí  tới đông . . . nha !
Đá mềm chân cứng thời son trẻ
Sức yếu da khô buổi xế tà
Bón cháo xoa dầu  khi chập tối
Đắp chăn sửa gối lúc canh ba
Ân tình dưỡng dục lo đền đáp
Cửu bát niên canh đáo hạc mà
Phạm Kim Lợi

Bài họa:


NGHĨ MÀ THƯƠNG

Ân đền xót nỗi mới manh nha
Chửa trọn tình ai với mẹ già
Mãi tủi khi trông màu tóc úa
Hoài đau buổi ngắm bóng dương tà
Mưa dầm mái dột che ngày tám
Gánh nặng vai gầy cõng tháng ba
Thỏ lặn trời xa từ thuở ấy
Chừ thương cũng chỉ vậy thôi mà!

Nguyễn Gia Khanh

THƯƠNG MẸ NHỚ CHA

Dưỡng dục sinh thành hãy nhớ nha
Nặng tình nặng nghĩa với cha già
Đau đầu nhức óc rày ban sáng
Mỏi gối chồn chân lúc xế tà
Nắng tắt, mưa dầm xuyên tháng tám
Tảo tần da sém suốt ngày ba
Nghề nông muôn thuở luôn là vậy
Phụ mẫu ân thâm biết thế mà.

Huy Phương

ƠN DƯỠNG DỤC
(Họa y đề)

Mái bạc phận con vẫn chửa già
Thâm ân dưỡng dục sớm manh nha
Ơn cha non Thái đời thêm sáng
Nghĩa mẹ vầng dương mãi chẳng tà
Sự nghiệp trông mong đền chút đỉnh
Công danh hứa hẹn đáp vài ba
Thoại Khanh , Lai Tử gương muôn thuở
Con cháu đừng quên, nhớ để mà …

Hà Ngọc Kim
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét