Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Xướng họa Lục Bát- Trần Thị Yến & Huy Phương

              ĐỦ DUYÊN
              (Bài xướng)

     Đủ duyên mới gặp Trường Sinh
“Không Danh, không Lợi, không Tình” nhớ ghi
     Làm người bác ái, từ bi
Yêu thương, đoàn kết những khi... mới là!
     Thực tâm, khiêm tốn, thật thà
Thương người như thể thương ta thiệt tình
     Luyện thân, thời tập dưỡng sinh
Dưỡng tâm, môn học Trường Sinh góp phần.

Nguyễn Thị Yến
(Phú Thọ)


        TRƯỜNG SINH MỞ LÒNG
                    (Bài họa)

     Ta còn mắc nợ Trường Sinh
Không cầu danh, lợi... chút tình đáng ghi
     Ngồi thiền theo đuổi từ bi
Xưa nay việc thiện cho đi... mới là!
     Khuyên nhau ăn ở thật thà
Đừng như kẻ xấu dối ta, cạn tình!
     Ai mà chẳng phải mưu sinh
Tu tâm, sửa tánh – Trường Sinh mở lòng.

Huy PhươngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét