Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Xướng Họa: Tiếng Quê - T/g: Nguyễn Gia Khanh & Thi Hữu
TIẾNG QUÊ

Ngồi đây lại nói tiếng quê ta
Chộ cụng vùi vui…sướng khiếp nà
Sớm đến anh cu mời nác chát
Triều vìa ả chắt đại ngô tra
Cha lo riệt vịt vua trong chọ
Mệ nhủ lùa tru nhởi dưới hà
Mới đó dừ nhìn đều bạc trôốc
Thằng to, đứa rỏm nhận mô ra…!

Nguyễn Gia Khanh

Các bài họa:


COI RĂNG ĐƯỢC

Mấy bữa ni rùi rét gớm ta
Lỗ mô nỏ rứa , nỏ đau nà
Trên đồng ló mất lo chia dắm
Ngoài bãi ngô hao liệu tỉa tra
Con nít rờ dam mò dưới cống
Bầy tru uống nác xuống sau hà
Trời mần ác thiệt coi răng được
Aó ấm mặc vô mệ lấy ra !

Phạm Kim Lợi

TIẾNG QUÊ CHOA

Ra Bắc vào Nam nói tiếng ta
Người nghe há hốc hiểu không ra
“Tui lùa đàn vịt  đi vua rú”
“Hắn riệt con tru chạy xuống hà”
“Ả Ngỗng phấn son dòm đĩ gớm”
“Anh Gà còm nhỏm chộ mau tra”
Biết dân cá gỗ toàn người  Nghệ
Họ nói chi mô thật hại nà !

                       Minh Huy

LẠI MUỐN TÌM VÌA

Kháp lại quyn ni nhận nỏ ra
Cấy thời con nít thật vui nà
Lùa tru vua rú tìm rau má
Riệt vịt ra rào kiếm bí tra
Ả chắt bữa tê mời nác chát
Anh hoe triều nớ đại khoai hà
Dừ ri mấy đứa trôốc đều bạc
Lại muốn tìm vìa nói tiếng ta.

Huy Phương


TIẾNG CHOA

Tụm bảy tụm năm giọng xứ ta
Đàng ni, đàng nớ, rứa ri, nà
Trửa trưa ngô bẻ còn non choẹt
Chập tối rang ăn thấy quá tra
Vợ bôốc cá ươn nhầm cá thúi
Chồng ăn khoai sượng gặp khoai hà 
Cố tra trốc cúi nghe đau mỏi
Dừ nói tiếng quê mới hiểu ra 

                      Trần Hữu Mão

QUÊ TUI RA RỨA

Đến bựa ri tui mới nhớ ra
Hay quên  do cấy tuổi nhiều nà
Sớm ni lội rọng bươi khoai sót
Triều trước xuống đồng mót ló tra
Ả chắt ôm con ngồi trước cựa
Anh hoe quảy đất trút sau hà
Mần răng xa ngái đều như rứa
Nỏ có nơi mô dúng ở ta.

Phạm Kim Tiệm


GƯN NGÁI GÓP VUI

Nỏ mấy khi cùng nói tiếng ta
Ngài gưn kẻ ngái góp vui nà
Vài o đọc được ngong thêm sọi
Mấy cố nghe ruồi chộ bớt tra
Mụ gấy nhai trù cười bỏm bẻm
Thằng nhông chạng háng viết hì hà
Quyn mô dám chửi choa là ngọng ?
Khiệt mặt cho chừa dửa thói ra !

Nguyễn Gia Khanh


ĐỔI GIÓ

Đổi gió bữa ni nói giọng  ta
Chưa chi các ả đã cười nà
Ngoài cươi lốc nhốc bầy con nít
Trước cửa hom hem mấy mụ tra
Mệ chắt lăng xăng mua thịt thúi
Thằng cu hý hoáy gọt khoai hà 
Nhìn vua họ hỏi mần chi rứa
Nghe tiếng đập bàn lại hóa ra

 Phạm Kim LợiKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét