Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Đông Lộc Chớm Hè - T/g: Nguyễn Sỹ Quý

ĐỒNG LỘC CHỚM HÈ

Các bạn nằm đây giữa ngã ba
Trưa hè tiếng hát vọng bay xa
Ve kêu rả rích ru em ngủ
Gió thổi rì rào vọng tiếng ca
Bồ kết  buông đầy muôn sắc lá
Rừng tràm trải mượt một màu hoa
Quanh năm Đồng lộc hương thơm ngát
Hình ảnh mười cô mãi sáng lòa

Nguyễn Sỹ Quý


1 nhận xét: