Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Xướng Họa - T/g Nguyễn Văn Lan & Thi hữu
MONG ƯỚC

Ước gì ta được ở bên nhau
Để lúc say men lại ghé đầu
Chia nỗi tâm tư cùng bạn hữu
Mở trang thi phú với trăng lầu
Xa xôi vẫn giữ tình nồng thắm
Gần gũi càng gìn nghĩa nặng sâu
Trái đất còn quay trong vũ trụ
Tin rằng mộng sẽ mãi bền lâu

Nguyễn Văn Lan

Bài họa:


NGÀY MAI TA GẶP

Chẳng một lần vui sống cạnh nhau
Mà nay xướng họa gợi tình đầu
Câu thơ như thể trăng trên núi
Vẫn ý tựa hồ rượu dưới lầu
Chén chuốc cầu mong môi mãi ấm
Bút trao hứa hẹn mộng luôn sâu
Ngày mai bạn hỡi ta còn gặp
Để được quàng tay nắm thật lâu

Phạm Kim Lợi

BIỀN BIỆT NHAU
(Nương vận)

Một phút chia tay biền biệt nhau
Thời gian nhuộm trắng tóc trên đầu.
Vui khi sánh bước bên bờ liễu
Nhớ lúc ngắm trăng trước cửa lầu.
Cứ nghĩ duyên tình rồi mãi mãi
Ai ngờ phận số chẳng bền lâu.
Người đi để lại bao dang dở
Kẻ ở trông vời nhớ thẳm sâu.

Huy Phương


GIỮ HƯƠNG LÂU

Hai lòng chỉ biết nghĩ về nhau
Nên các bài thơ cứ gối đầu.
Kẻ mãi say mê vùng hẻo ải
Người luôn tâm đắc chốn khuê lầu.
Tin đi chất chứa bao điều mị
Tức lại bao hàm những ý sâu.
Đến hẹn tìm về về gửi hẹn
Vài ngày quấn quýt giữ hương lâu 

Trần Như Tùng

THAO THỨC

Tự thuở Châu Trần cách biệt nhau
Thương người giang vĩ, kẻ giang đầu(*)
Ôm hương gối mộng sầu xa vắng
Giở bức thơ lòng nhớ thẳm sâu
Bến cũ thuyền manh về viễn xứ
Thềm xưa nguyệt lạnh rọi cô lầu
Chong đèn lại thức cùng đêm vắng
Một bóng âm thầm đợi bấy lâu.

(*):Mượn ý bài thơ “Trường tương tư” của Lương Ý Nương:
Ngã tại Tương giang đầu
Quân tại Tương giang vĩ
Tương tư bất tương kiến
Đồng ẩm Tương giang thủy

Dịch nghĩa:

Chàng ở đầu sông Tương
Thiếp ở cuối sông Tương
Nhớ nhau mà không gặp
Cùng uống nước sông Tương

Nguyễn Gia Khanh

NHỚ BẠN

Nhớ lại những ngày ở với nhau
Hai ta ý  hợp lại tâm đầu
Có khi trốn học đi lên phố
Nhiều lúc đùa vui chạy xuống lầu
Bạn hữu xa xôi tình vẫn thắm
Đồng hương hội ngộ nghĩa càng sâu
Nay dù  chia cách người đôi ngả
Kỷ niệm chúng mình mãi mãi lâu

                       Phạm Kim Tiệm

NHẮN BẠN

Một thuở chung trường ta có nhau
Biết bao ý hợp với tâm đầu
Câu thơ bàn luận ngồi trên gác
Bài toán suy tư  đứng dưới lầu
Đường ngái bái xa dù cách trở
Tình xưa nghĩa cũ vẫn nồng sâu
Còn duyên “Tần Tấn” còn tương ngộ
Tin chắc một ngày sẽ chẳng lâu.

                           Minh Huy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét