Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Khúc Tình Xuân - T/g: Nguyễn Văn Lan

KHÚC TÌNH XUÂN

Hơn sáu mươi rồi vẫn tuổi xuân
Đường đời đã trải lắm gian truân
Qua bao cay đắng cùng sương gió
Vượt mọi gian lao chẳng bụi trần
Gieo hạt đức hiền rèn thế hệ
Ươm mầm trí tuệ đúc thi  nhân
Giáo viên hai chữ lòng tha thiết
Lấp lánh hồn ta mãi sáng ngần!

Nguyễn Văn Lan


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét