Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Xuân Tàn - T/g: Nguyễn Gia Khanh / Họa thơ Như Thị


XUÂN TÀN
(Ngũ độ thanh , bát vĩ đồng vận)

Chửa thắm mà xuân đã vội tàn
Bên đình trống hội cũng vừa tan
Hàn thi lỡ mộng vùi thư án
Cố hữu đành chân trải dặm đàng
Đắng nỗi lòng xưa ngùi rượu lảng
Đau mùa bướm cũ chạnh tình gian
Ngày mai hỏi biết tìm đâu bạn ?
Chuyện ấy… còn chi nữa để bàn!

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:


BÌNH THẢN
(Ngũ độ thanh, bát vĩ đồng vận)

Cầm giêng cám cảnh nụ mai tàn
Để thấy quanh mình nỗi hợp tan
Lại tưởng màu tươi chìa giữa quán
Nào hay nhụy héo rã bên đàng
Trồng cây ái ngữ đừng rao giảng
Dưỡng đóa từ tâm chẳng luận bàn
Gặp gỡ, chia lìa không hốt hoảng
Nên bình tĩnh lội nẻo trần gian.

Như Thị
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét